Primăria Zlatna

Taxe și Impozite

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoanelor juridice

Anexa nr. 7 Model 2016 ITL 007

Tip entitate solicitantă

Informații persoană juridică (dacă este cazul)

Luntre, bărci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Bărci cu motor

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Nave de sport şi agrement

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Scutere de apă

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Remorchere și împingătoare

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Vapoare

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Ceamuri, şlepuri şi barje fluviale

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Informații despre beneficiarii de scutire/reducere de la plata impozite

Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Atașați maxim 6 fișiere ce sunt necesare pentru procesarea cereriiAcceptăm doar fișiere cu extensia .pdf, .docx, .png, .jpeg.

Formularul este protejat de reCAPTCHA, iar Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile ale Google sunt aplicate.