Primăria Zlatna

Taxe și Impozite

Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone aflate în proprietatea persoanelor fizice/persoanelor juridice

Anexa nr. 6 Model 2016 ITL 006

Tip entitate solicitantă

Informații persoană juridică (dacă este cazul)

Vehicule cu două axe

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Vehicule cu trei axe

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Vehicule cu patru axe

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Vehicule cu 2+1 axe

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Vehicule cu 2+2 axe

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Vehicule cu 2+3 axe

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Vehicule cu 3+2 axe

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Vehicule cu 3+3 axe

Nr. crt. 1
Nr. crt. 2
Nr. crt. 3

Informații despre beneficiarii de scutire/reducere de la plata impozite

Anexez la prezenta declaraţie copii ale documentelor, certificate de conformitate cu originalul, conform art. 64 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

Atașați maxim 6 fișiere ce sunt necesare pentru procesarea cereriiAcceptăm doar fișiere cu extensia .pdf, .docx, .png, .jpeg.

Formularul este protejat de reCAPTCHA, iar Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile ale Google sunt aplicate.